Podnikatelský úvěr

Jaké jsou výhody produktu?

Peníze na cokoliv – není zkoumán účel

Nižší úrok než u spotřebitelských úvěrů

Vedení úvěru bez poplatků

Jaké jsou parametry produktu?

Až 50% LTV

Úvěr od 200 000 Kč do 10 000 000 Kč

Doba splácení od 6 měsíců do 30 let

Komu je produkt určen?

Občanům ČR, starším 18 let, plně svéprávným

Občanům EU s trvalým pobytem v ČR, plně svéprávným

Fyzickým osobám s nemovitostí v osobním vlastnictví zapsanou v katastru nemovitostí, zkolaudovanou, určenou k bydlení (rodinný dům, byt, rekreační objekt)

Co je užitečné vědět?

Nemovitost na území ČR může být poskytnuta jako zástava i libovolnou fyzickou osobou, která nevstupuje do úvěrového vztahu

Záznam v registrech je posuzován individuálně a neznamená zamítnutí

Na exekuci není brán zřetel

Rychlé zaslání schválených prostředků přímo na účet klienta

Úhrada splátek bankovním převodem